esball入口

贺布布

发布日期:2022-12-06 00:58 点击:


贺布布同志

                                                                   集团财务总监;负责集团预算管理、财务核算、资产运营监督、投资评审;分管财务统计部(财务结算中心)、资产管理部和安全统筹服务中心。                                                               

上一篇:没有了
下一篇:张树伟